தடையற்ற உள்ளாடை

  • Hot melt adhesive tape for seamless underwear

    தடையற்ற உள்ளாடைகளுக்கு சூடான உருகும் பிசின் டேப்

    இந்த தயாரிப்பு TPU அமைப்புக்கு சொந்தமானது. இது நெகிழ்ச்சி மற்றும் நீர்-ஆதார அம்சங்களின் வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கையை பூர்த்தி செய்ய பல ஆண்டுகளாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மாதிரி. இறுதியாக அது ஒரு முதிர்ந்த நிலைக்கு செல்கிறது. இது தடையற்ற உள்ளாடைகள், பிராக்கள், சாக்ஸ் மற்றும் மீள் துணிகள் ஆகியவற்றின் கலப்பு பகுதிகளுக்கு ஏற்றது ...